Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Fundacja 25-lecie fundacji

25-lecie fundacji

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął swoją działalność 11 października 1990 roku w wyniku umowy pomiędzy rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.

 

Po upadku komunizmu pomocy Polsce udzieliła m. in. Europejska Wspólnota Gospodarcza w postaci produktów rolnych i żywnościowych. Środki z ich sprzedaży miały zostać przekazane na rozwój obszarów wiejskich, a nie zasilać budżet państwa. Dlatego też koniecznym stało się powołanie do życia instytucji, która zajmowałaby się ich podziałem. Bruksela miała ograniczone zaufanie do polskiego aparatu urzędniczego. Zresztą nawet niektórzy ministrowie rządu Tadeusza Mazowieckiego byli wysokimi notablami PZPR.  Ray MacSharry, ówczesny komisarz do spraw rolnictwa, i Rolf Moehler - wówczas dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo KE uznali, że osobą, która mogłaby stanąć na czele takiej instytucji jest Artur Balazs - minister do spraw warunków życia na wsi w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, najdłużej więziony w stanie wojennym rolnik. Tak powstał Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Przez pierwsze lata jego istnienia bezpośredni nadzór nad działaniami Funduszu sprawowała Komisja Europejska.

 

Potwierdzeniem skutecznych i potrzebnych działań Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, była decyzja kolejnego komisarza ds. rolnictwa Franza Fischlera, który w 1998 roku zgodził się na w pełni samodzielne i niezależne od Brukseli funkcjonowanie Funduszu.

 

 

Od ponad 25 lat Fundacja EFRWP towarzyszy przemianom polskiej wsi.

 

Zapraszamy do przeczytania wywiadów z osobami, które tworzyły naszą Fundację, rozwijały ją, i współpracują z nami nadal.

 

 

„Na przestrzeni ćwierćwiecza przewinęły się przez szeregi Funduszu dziesiątki wspaniałych pracowników.

Wielu wciąż z nami pracuje, niektórzy, niestety, już odeszli. Wszystkim należą się słowa serdecznego podziękowania.

To oni poświęcali dla pracy swój wolny czas, jeździli do najbardziej zapadłych wiosek, nie wiedzieli, co to weekend,
urlop czy święta..."

 

- Artur Balazs, założyciel Funduszu, przewodniczący Kapituły.

 

>> Przeczytaj cały wywiad

z Arturem Balazsem.

 

„Moja wiedza o działalności Funduszu datuje się jeszcze od 1989 roku. Warto wspomnieć jak nasza instytucja powstała

- jej początek to czas, kiedy Wspólnota Europejska przeznaczyła znaczne sumy pieniędzy w celu wspomożenia polskiego rolnictwa.

W pewnym momencie Wspólnota oświadczyła, że gotowa jest podarować Polsce te pieniądze, pod warunkiem, że nie

będą one zarządzane przez rząd..."

 

- Jacek Ambroziak, członek Kapituły Funduszu.

 

>> Przeczytaj cały wywiad

z Jackiem Ambroziakiem

 

„Dajemy młodym mieszkańcom wsi szansę na zrealizowanie swoich celów i ambicji, których w tradycyjnej,

rolniczej strukturze wiejskiej zrealizować nie sposób. Mogą je natomiast zrealizować w zawodach pozarolniczych.

Ale do tego potrzebna jest lepsza znajomość ekonomii, angielskiego, umiejętności menadżerskie..."

 

- Adam Tański, członek Kapituły Funduszu.

 

 

>> Przeczytaj cały wywiad

z Adamem Tańskim

 

„Na początku lat 90-tych byłem wójtem gminy Przelewice. Sytuacja na wsi była wtedy bardzo ciężka. PGR-y upadały

jedenpo drugim, mnóstwo ludzi traciło pracę i nie bardzo wiadomo było, jak im pomóc. Wtedy właśnie pojawił się

projekttelefonizacji gmin wiejskich współfinansowany przez Fundusz. Zatrudniłem wtedy ponad 90-ciu bezrobotnych..."


- Stanislaw Stępień, działacz samorządowy, wieloletni burmistrz Pyrzyc i wójt Przelewic.

 

>> Przeczytaj cały wywiad

ze Stanisławem Sępniem

 

„Dokładnie osiem lat temu po raz pierwszy usłyszałem o Funduszu. Moje gimnazjum uczestniczyło w pilotażowej

edycji funkcjonującego do dziś programu „Youngster", polegającego na wspieraniu nauki

języka angielskiego wśród uczniów trzeciej klasy gimnazjum z terenów wiejskich..."

 

- Kamil Puścian, dyrektor Gimnazjum w Manowie.

 

 

>> Przeczytaj cały wywiad

z Kamilem Puścianem

 

„Starsza siostra zawsze mówiła mi, że warto robić to, co się lubi. Miałam na swojej muzycznej drodze sporo

szczęścia. Dzięki niemu trafiłam na program warsztatów muzycznych Funduszu..."

 

- Izabela Rydzewska, uczestniczka warsztatów muzycznych Jazzmania

 

 

 

>> Przeczytaj cały wywiad

z Izabelą Rydzewską

 

„Naszym zadaniem w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

jest diagnozowanie sytuacji na obszarach wiejskich,

więc propozycja współpracy z Funduszem bardzo mnie zainteresowała. Tym bardziej, że Fundusz okazał się bardzo

ciekawym, wyjątkowym partnerem w polskiej przestrzeni instytucjonalnej, którego interesowała wieś, a nie

tylko rolnictwo..."

 

- Monika Stanny, profesor w IRWiR PAN.

 

>> Przeczytaj cały wywiad

z Moniką Stanny

 

„Fundusz zrobił już bardzo wiele, ale zadań mamy przed sobą jeszcze więcej. Współpracuję z Funduszem od dawna.

Wspólnie zorganizowaliśmy przed laty akcję szkoleń dla kucharzy szkół gastronomicznych, którzy mieli pracować

z lokalnymi produktami..."

 

- Agnieszka Kręglicka, restauratorka, dziennikarka kulinarna.

 

 

>> Przeczytaj cały wywiad

z Agnieszką Kręglicką

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o 25-leciu Fundacji EFRWP:

 

Zobacz także