Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Archiwum ofert

W związku z realizacją planowanego projektu - Centrum Współpracy Międzynarodowej w  Wolińskim Parku Narodowym - Fundacja EFRWP zaprosił do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Przedmiotem zamówienia było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnegow zakresie robót wszystkich specjalności, w tym konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej sanitarnej.

 

Pełny tekst zaproszenia do składania ofert >> POBIERZ

 

 

Termin składania ofert upłynął z dniem 28 lutego 2014 r.

 

Oferty należało składać w sekretariacie Fundacji EFRWP, bądź listownie na adres:

ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa,

lub przy pomocy poczty elektronicznej na email: efrwp@efrwp.com.pl

 

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Fundacji EFRWP jest Mirosław Wilk - tel.  603 861 724, 22 639 87 63, faks (22) 620 90 93, e-mail: m.wilk@efrwp.com.pl

 

 

Zaproszenie nie było objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.). Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowiło oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).

 

 

Materiały do pbrania:

 

 

Zobacz także