Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Archiwum Budujemy Dom Energooszczędny

Budujemy Dom Energooszczędny

Projekt „Budujemy dom energooszczędny" był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska i technik urządzeń sanitarnych.

 

Celem projektu było kształtowanie umiejętności planowania i stosowania nowoczesnych rozwiązań związanych z dziedziną energooszczędnego budownictwa. Zakres programu dotyczył m.in. tematyki domu pasywnego, pomp ciepła, energetyki prosumenckiej, fotowoltaiki.

 

Projekt był realizowany wspólnie z Fundacją Leroy Merlin i obejmował trzy etapy:

 • szkolenie dla nauczycieli
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów
 • przygotowanie pracy konkursowej

 

Nauczyciele biorący udział w projekcie, uczestniczyli w szkoleniu metodycznym, na którym zapoznali się z projektem, jego tematyką, metodami i formą prowadzenia zajęć dla uczniów. Następnie w semestrze zimowym przeprowadzono zajęcia praktyczne w szkołach z wykorzystaniem materiałów budowlanych zapewnionych m.in. przez Leroy Merlin. W ramach projektu, nauczyciele prowadzili 30 godzin zajęć pozalekcyjnych. Na zakończenie zajęć, uczniowie przygotowali pracę konkursową, polegającą na zaadoptowaniu budynku użyteczności publicznej pod kątem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

W roku szkolnym 2014/15, udział w projekcie wzieło 9 szkół o profilu budowlanym, z terenu całej Polski:

 • Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie
 • Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie
 • Technikum Budowlane w Strzałkowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
 • Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie
 • Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku

 

 

Partnerzy projektu:

 

 

 

 

 

 

Projekt wspierają: