Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Zupełnie inna lekcja przyrody

Zupełnie inna lekcja przyrody to projekt edukacji przyrodniczej, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2016 roku, w Centrum Edukacji Ekologicznej CWM w Grodnie.

 

Jest on skierowany są do uczniów szkół podstawowych (od IV klasy wzwyż) i gimnazjów, w szczególności ze szkół zlokalizowanych na obszarach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Podczas zajęć, łączących badania terenowe z doświadczeniami i obserwacjami powadzonymi m.in. w pracowni laboratoryjnej, uczniowie wcielają się w odkrywców i badaczy, by poznawać otaczającą ich przyrodę. Celem zajęć jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

 

Zajęcia są przygotowane i prowadzone przez ekspertów z dziedziny nauk biologicznych. Do dyspozycji uczestników projektu oddajemy profesjonalne wyposażenie badawcze, zgodne z wytycznymi opracowanymi przez Centrum Nauki Kopernik.

 

Szczegółowe informacje nt. projektu i zasady rekrutacji dostępne są na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej: www.centrum-grodno.pl

 

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także