Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Dolsk

CO?

 

Gmina Dolsk położona jest w centralnej części woj. wielkopolskiego, w obrębie mezoregionu (wg podziału Prof. T. Bartkowskiego) zwanego Pojezierzem Krzywińskim, które wchodzi w skład Pojezierza Leszczyńskiego. Jest to obszar strefy marginalnej lądolodu o dużych walorach krajobrazowych, na które składają się: bardzo urozmaicona rzeźba terenu, duża ilość jezior i lasów oraz ostoje fauny. Na terenie gminy, nad brzegiem urokliwego jeziora Dolskie Wielkie terenowe koło wędkarskie zbudowało tzw.  „Rybakówkę”, która jest miejscem działalności edukacyjno-kulturalnej i wychowawczej, adresowanej do okolicznych wędkarzy oraz osób, które zaczynają swoją przygodę z wędkarstwem. Uzupełnieniem i dopełnieniem istniejącej infrastruktury rekreacyjno – edukacyjnej będzie wybudowana w ramach inicjatywy altanka o wymiarach 5 x 3,5 m. W ten sposób w sąsiedztwie „Rybakówki” powstanie przestrzeń tak dla działań rekreacyjnych (spotkania wędkarskie, miejsce odpoczynku i rekreacji dla każdego, kto zechce podziwiać uroki otaczającej przyrody), jak i zajęć z zakresu edukacji ekologicznej (lekcje w plenerze dla lokalnych szkół), a także rozwoju szkółki wędkarskiej dla dzieci. Projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenu, wzrostu wartości naukowej obszaru, a przede wszystkim podniesienia poziomu wiedzy społeczności z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza w obszarze oddziaływania człowieka na środowisko.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 5 – Dolsk.

 

 

GDZIE?

 

Gmina Dolsk

 

 

KIEDY?

 

Okres realizacji II – IV kwartał 2016 r.

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Zgodnie z planami - altana została zamontowana w ostatnim dniu roku. Aż się chce zaczynać Nowy Rok.

 

Altana została zamówiona. Montaż pod koniec roku.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania