Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Domaradz

CO?

 

„Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej” jest wspólnym pomysłem mieszkańców Domaradza, którzy chcą zainteresować społeczność lokalną oraz odwiedzających miejscowość gości walorami przyrodniczymi okolicy, cennymi gatunkami roślin i zwierząt, jak również zachęcić do podejmowania i wspierania ekologicznych inicjatyw mających na celu poprawę stanu naszego środowiska naturalnego. W ramach inicjatywy, przy 3 km drogi prowadzącej z centrum wioski Domaradz do lasu – przysiółku Podlas powstanie ogólnodostępne miejsce odpoczynku z funkcjami edukacyjnymi. Zaniedbany i zachwaszczony teren zostanie uporządkowany przez mieszkańców, powstaną cztery tablice edukacyjne z zadaszeniem prezentujące przykłady chronionej fauny i flory występującej w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, a także mapa parku. Ostatnim etapem inicjatywy będzie założenie kącika edukacyjnego, czyli miejsca nasadzeń miejscowych roślin zagrożonych wyginięciem.
Inicjatywa realizowana jest przy wsparciu Wójta Gminy, który zapewnia fachowe konsultacje pracowników oraz wykonanie prac ziemnych koparką, a także Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, który pomaga w merytorycznym i graficznym opracowaniu tablic edukacyjnych oraz doradza w tworzeniu kącika.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz. Powstało ono w 2006 r. z myślą o mieszkańcach, o wspólnym angażowaniu się w zmienianie życia i lokalnego środowiska na lepsze. Celem Stowarzyszenia, będącego organizacją pożytku publicznego, jest wszechstronny rozwój społeczno – gospodarczy gminy poprzez popieranie i realizację wszelkich lokalnych inicjatyw społecznych.
Przez 10 lat działalności stowarzyszenie pozyskało wsparcie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Banku Zachodniego WBK, a ostatnio Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP). Dzięki tym instytucjom i przyznanemu dofinansowaniu w ramach różnych programów, jak również pracy społecznej członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców, możliwe było zrealizowanie z sukcesem wielu lokalnych inicjatyw z udziałem seniorów, młodzieży i dzieci. Podejmowane inicjatywy wspierane są także przez darczyńców 1%. Ważnym corocznym działaniem Stowarzyszenia jest pomaganie najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy poprzez paczki żywnościowe (ponad 5tys. w 2015 r.), możliwe dzięki współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.


Więcej na stronę www.domaradz.org oraz http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

 

 

GDZIE?

 

Domaradz, gm. Domaradz, woj. podkarpackie

 

 

KIEDY?

 

III - IV kwartał 2015

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Wszystkie tablice zamontowane, kącik edukacyjny przygotowany. Skończone! Można korzystać.

 

Już wiadomo, jakie rośliny będą w kąciku edukacyjnym.

 

Udało się poprzesuwać środki w budżecie, uzyskać akceptację NFOŚiGW (dziękujemy!) i będzie jeszcze jedna tablica. Ta będzie o drzewach.

 

Dwie dwustronne tablice gotowe. Przydałaby się jeszcze jedna.

 

Panie z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli przygotowały materiały merytoryczne na nasze tablice. Teraz już tylko zaprojektować, zaakceptować i można montować.

 

Teren wyznaczony i uporządkowany. Było ciężko, ale koparka i pracownicy Urzędu Gminy poradzili sobie z tym doskonale.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także