Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

O projekcie

Ferie z ekonomią to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, adresowane do uczniów klas II i III gimnazjów z terenów wiejskich.

 

Projekt jest wynikiem 6 lat doświadczeń Fundacji z realizacji projektu edukacji ekonomicznej "Na Własne Konto", który stanowił uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. "Ferie z ekonomią" to zmieniona formuła projektu oraz materiały dydaktyczne, dostosowane do nowej podstawy programowej oraz nowej grupy uczestników, jakimi będą uczniowie szkół podstawowych. Projekt stanowi wprowadzenie w tematykę ekonomiczną dla uczniów, którzy po zakończeniu szkół podstawowych rozpoczną naukę w szkołach średnich i w podstawie programowej będą mieli zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Dla uczniów kontynuujących edukację w szkołach zawodowych będzie to wprowadzenie w zagadnienia przedsiębiorczości. Materiały opracowane na potrzeby projektu obejmują najważniejsze zagadnienia, przydatne w codziennym życiu młodych ludzi.

 

Zajęcia w ramach projektu są realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, natomiast ich kontynuację stanowi przygotowanie pracy projektowej - modelu biznesowego własnej firmy - który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii. Autorów najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

 

ETAPY PROJEKTU:

  • Rekrutacja do projektu (2 - 14 listopada 2017)
  • Szkolenie z założeń projektu oraz narzędzi i metod pracy z uczniami dla prowadzących - nauczycieli i studentów (8-10 grudnia 2017)
  • I etap - zajęcia dydaktyczne w szkołach (5 dni, łącznie 30 godz. lekcyjnych) podczas ferii zimowych (styczeń-luty 2018)
  • II etap - konkurs projektowy na opracowanie modelu biznesowego firmy, która może funkcjonować w lokalnej społeczności (luty - kwiecień 2018)
  • 2-dniowy wyjazd do Warszawy dla 20 najlepszych szkół obejmujący wizytę w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego oraz wezmą udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych (kwiecień-czerwiec 2018)

 

Celem projektu „Ferie z Ekonomią" jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę ekonomiczną i są zachęcani do jej pogłębiania, zyskując tym samym pewność siebie oraz doświadczenie niezbędne w podejmowaniu odważnych wyborów dotyczących swojej dalszej edukacji, a w konsekwencji lepszy start w dorosłe życie. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodzieży z terenów wiejskich, która po zakończeniu szkoły podstawowej rozpoczyna naukę - niezależnie od typu szkoły - w miejscowościach znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania i w obcym sobie środowisku.

 

 

 

 

Zobacz także