Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Archiwum Fotowoltaika

Fotowoltaika

Fotowoltaika jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Wobec niskiego poziomu jakości dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców obszarów wiejskich może być jednym z alternatywnych rozwiązań zaopatrzenia w energię, wpływając przy tym na podniesienie udziału zielonej energii w bilansie energetycznym kraju. Fundacja z dużą uwagą przypatruje się rynkowi OZE i w celu zbadania rzeczywistych korzyści płynących z mikroinstalacji podjęła realizację projektu pod nazwą "Energia ze słońca po strzechą".