Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Historia Forum

 

Miejsce, w którym odbywa się coroczna międzynarodowa konferencja rolnicza - od 2018 roku w nowej, rozszerzonej formule dwudniowego Europejskiego Forum Rolniczego - nie jest przypadkowe. To rodzinne strony Józefa Ślisza, działacza NSZZ RI „Solidarności", lidera chłopskiego, autora licznych inicjatyw służących rozwojowi polskiej wsi, który wspierał ruchy społeczno-polityczne zmierzające do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i demokracji.

 

Rys historyczny Europejskiego Forum Rolniczego

 

2002

pierwsze spotkanie przyjaciół i współpracowników Fundacji w Jasionce koło Rzeszowa, upamiętniające pierwszą rocznicę śmierci Józefa Ślisza - Wicemarszałka Senatu I i II kadencji, współtwórcy rolniczej Solidarności

 

2003-2010

sukcesywne poszerzanie formuły spotkań w Jasionce

 

2011

pierwsza edycja międzynarodowej konferencji o sprawach rolnictwa i obszarów wiejskich w tej części Europy

 

2012-2017

konferencje organizowane wspólnie z MRiRW  i we współpracy z Województwem Podkarpackim, w konwencji panelów dyskusyjnych na temat wyzwań stojących przed wsią i rolnictwem w wymiarze krajowym i europejskim

 

2017

I edycja Nagrody im. Józefa Ślisza, przyznawana przez Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz – córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP

 

Nagroda ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

 

 

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest w ramach Forum Inicjatywy Rozwojowych przez Fundację EFRWP we współpracy z Agro Promotion

 

Patron honorowy