Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Julianów

CO?

 

Inicjatywa „Przyroda Wioski Dębowej" jest kolejnym z wielu zaplanowanych przez mieszkańców wsi Julianów działań zmierzających do przekształcenia miejscowości w tzw. wioskę tematyczną. W tym przypadku przyroda staje się motorem zmian, który może doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców oraz do powstrzymania degradacji społecznej tego terenu. W ramach niniejszej inicjatywy zostanie wykonana wiata edukacyjna o powierzchni ok. 36 m2 oraz tablica informacyjna przedstawiająca mapkę wioski z wyznaczoną trasą rajdu pieszego długości ok. 3,5 km pn. „Śladami żołędziowego ludka" wraz z wytyczonymi miejscami realizacji zadań tematycznie związanych z przyrodą wioski dębowej, ekologią i ochroną środowiska, a także informacje o ciekawych przyrodniczo miejscach pobliskiego Rezerwatu Doliny Rawki. Wiata edukacyjna będzie służyć jako miejsce tak prowadzenia zajęć i warsztatów w ramach idei wioski tematycznej (np. kulinaria wioski dębowej, jesienne ludziki, spotkania ekologiczne), jak również organizacji cyklicznych „Koncertów pod dębami" z udziałem miejscowej grupy muzyczno - teatralnej „Quercus melodica", a także jako miejsce spotkań mieszkańców Julianowa.

 

Realizacja projektu pn. „Przyroda Wioski Dębowej" to szansa dla mieszkańców na integrację międzypokoleniową, rozwój agroturystyki oraz na promocję małej ojczyzny, co może przyczynić się do zatrzymania migracji młodzieży do większych miast, a dla starszych mieszkańców to szansa na dalszą aktywność.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Oświatowo - Edukacyjno - Wychowawcze SOWA. Stowarzyszenie powstało w 1998 roku. Zajmuje się wspieraniem edukacji przedszkolnej w gminach wiejskich. Podejmuje działania na rzecz zachowania kultury regionu Ziemi Głuchowskiej i Rawskiej oraz rozwoju agroturystyki w regionie. Od 2012 roku wspiera działania Wiosek Tematycznych w Krainie Rawki.

 

 

GDZIE?

 

Julianów, gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie

 

 

KIEDY?

 

IV kwartał 2015 - I kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

A na koniec wiata też dostała swoją tabliczkę. Zapraszamy do korzystania z Przyrody Wioski Dębowej.

 

Tablica ze szlakiem gotowa i zamontowana. Można wyruszać na szlak!

 

Jest już wiata i stelaż pod tablicę. Teraz czas na opracowanie trasy rodzinnego rajdu pieszego „Śladami żołędziowego ludka".

 

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także