Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Kluby Przyjaciół Parków Narodowych

 

Projekt edukacyjny pn. „Ochrona Przyrody Bez Granic - Kluby Przyjaciół Parków Narodowych" jest realizowany przez Fundację EFRWP wspólnie z Wolińskim Parkiem Narodowym oraz Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park). Jest on skierowany do szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców z gmin położonych w granicach każdego z Parków Narodowych, graniczących z Parkiem lub położonych w jego pobliżu.

 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej najmłodszych sąsiadów Wolińskiego Parku Narodowego oraz Hortobágyi Nemzeti Park, a także zaangażowanie ich w działania, które pomogą budować pozytywne postrzeganie parku, jego zadań i roli w lokalnej społeczności.

 

Konkurs „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę"

 

Ważnym elementem projektu jest konkurs pn. „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę", w ramach którego uczniowie będą poszerzać wiedzę o Wolińskim Parku Narodowym oraz parku partnerskim. Obok sprawdzianu wiedzy nt. fauny i flory, zadaniem młodzieży będzie również szereg innych działań. Aktywności te, uczestnicy konkursu będą poznawać przed rozpoczęciem każdego z jego trzech etapów.

 

Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 13 - 15 lat uczęszczającej do szkół wskazanych w załączniku do Regulaminu projektu. Nagrodą dla trzech zwycięskich zespołów w każdym z krajów, jest 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny w parku węgierskim oraz 7-dniowy pobyt w WPN. Dodatkowo, sześć szkół, z których uczniowie uzyskają najwyższą liczbę punktów w konkursie, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości do 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkoły, związanego z edukacją przyrodniczą.