Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Konferencje naukowe nt. OZE

Cykl konferencji naukowych nt. Odnawialnych Źródeł Energii został zainicjowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w 2016 roku.

 

W ramach konferencji odbywają się panele dyskusyjne z udziałem międzynarodowych ekspertów, przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki, zajmujących się tematem energetyki, rolnictwa i rozwoju wsi oraz rozwoju regionalnego, a także reprezentantów samorządu lokalnego, organizacji samorządowych oraz przedsiębiorców działających w obszarze OZE.

 

 

Najważniejsze tezy i wnioski płynące z konferencji, które są corocznie przedstawiane w publikacji pokonferencyjnej, to istotny głos w ogólnopolskiej debacie dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii i polityki prosumenckiej na obszarach wiejskich w Polsce.

Zobacz także