Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Konferencje i seminaria Konferencja "Unia Europejska. Wspólnota problemów czy szans?" - 21 marca 2015 r. w Jasionce

17.04.2015

Konferencja "Unia Europejska. Wspólnota problemów czy szans?" - 21 marca 2015 r. w Jasionce

O rzeczywistości i perspektywach stojących przed polską i europejską wsią dyskutowali eksperci i przedstawiciele świata polityki podczas dorocznej konferencji w Jasionce k. Rzeszowa organizowanej przez naszą Fundację.

 

Tegoroczne spotkanie odbyło się w wyjątkowym okresie. Upłynęły zaledwie cztery miesiące od powołania nowej Komisji Europejskiej oraz dziewięć miesięcy od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie, finalizowane są negocjacje umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a USA (TTIP), europejskie rolnictwo dźwiga brzemię rosyjskiego embarga na produkty rolne, a polskie rolnictwo boryka się z protestami rolników.

 

Wszystkie te wydarzenia skłoniły zaproszonych gości do dyskusji na temat aktualnej sytuacji polskiego i europejskiego rolnictwa. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. Jerzy Buzek - były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Artur Balazs - założyciel i Prezes Kapituły Fundacji, Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Danuta Hübner - Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Władysława Rutycka - Wiceminister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy ds. Integracji Europejskiej, Péter Gál - Zastępca Sekretarza Stanu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych/Pochodzenia w Ministerstwie Rolnictwa Węgier oraz Marie Donelly- Dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Badań i Innowacji, Efektywności Energetycznej w Dyrekcji Generalnej ds. Energii. Komisji Europejskiej.

 

Konferencja w Jasionce była elementem obchodów rocznicy śmierci śp. Józefa Ślisza - zasłużonego lidera niezależnego ruchu ludowego, późniejszego wicemarszałka Senatu RP.