Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Konferencje i seminaria Konferencja pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”

27.06.2016

Konferencja pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”

W sobotę 25 czerwca w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów odbyła się naukowa konferencja pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki  obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”.

 

W Grodnie uczestnicy konferencji dyskutowali o odnawialnych źródłach energii w trzech panelach programowych:

 

PANEL I – „Polityka UE wobec rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej i energetyki  obywatelskiej”. W tej części konferencji swoje wystąpienia reprezentowali – Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego – „Mikroźródła energii odnawialnej, jako podstawa energetyki obywatelskiej i gospodarki niskoemisyjnej”, Agnieszka Kaźmierczak, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Energii KE – „Rola UE wobec rozwoju polityki energetyki obywatelskiej na obszarach wiejskich”.  Shane Sutherland, Członek Gabinetu Phila Hogana, Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi KE  – „Wkład obszarów wiejskich w realizację celów UE dotyczących energii odnawialnej”, Franz Fischler, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa (1995-2004) – „Doświadczenia Austrii i innych krajów UE w zakresie wsparcia energetyki obywatelskiej na obszarach wiejskich”.

 

PANEL II – „Polityka i perspektywy rozwoju mikroźródeł na obszarach wiejskich w Polsce” wystąpili: Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Polityka Rządu RP na obszarach wiejskich a rozwój energetyki obywatelskiej”, Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii – „Regulacje ustawowe dla wykorzystania zasobów energetycznych na obszarach wiejskich”, Jacek Uczkiewicz, Wiceprezes NIK – „Sytuacja energetyki w Polsce i perspektywy rozwoju OZE na podstawie raportów NIK”, Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej – „Mikroźródła i małe źródła energii odnawialnej jako element bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskich i rolnictwa oraz alternatywne źródło dochodów rolników”, Łukasz Hołubowski, Prezes Agencji Rynku Rolnego – „Bioenergetyka szansą dla obszarów wiejskich”.

 

PANEL III – „Instrumenty wspomagania rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej na terenach wiejskich” wystąpili: Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Rola Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozwoju energetyki obywatelskiej na terenach wiejskich”, Stanisław Kluza, p.o. Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA – „Instrumenty finansowe rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej na terenach wiejskich”, Krzysztof Księżopolski, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych –  „Rozwój Infrastruktury sieci energetycznych na terenach wiejskich – stan obecny i perspektywy”, Leszek Kuliński, Wójt Gminy Kobylnica – „Rola samorządu terytorialnego we wsparciu rozwoju energetyki obywatelskiej na terenach wiejskich”.

 

Po prezentacji poszczególnych prelegentów odbyła się dyskusja na tematy związane z  źródłami energii odnawialnej. Padały liczne pytania do Ministrów Rządu RP, do przedstawicieli Unii Europejskich i pozostałych prelegentów. Mówiono wiele o problemach i zagrożeniach związanych z tą problematyką.

 

Zachęcamy do zapozniania się z publikacją, która powstała na podstawie konferencji: Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE