Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Konferencje i seminaria Konferencja w Pałacu Staszica na temat koncepcji reformy KRUS-u

09.10.2012

Konferencja w Pałacu Staszica na temat koncepcji reformy KRUS-u

Podczas konferencji, która miała miejsce 9 października 2012 r. w Warszawie, Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, wraz ze współautorami raportu – Jarkiem Nenemanem i Mariuszem Plichem, przedstawił koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników, która zakłada zdecydowane, lecz jednocześnie ewolucyjne zmiany obecnego systemu.

 

Impulsem do przygotowania raportu był brak propozycji konkretnych rozwiązań w dotychczasowej debacie na temat KRUS-u. Medialna i polityczna dyskusja, dotycząca rolniczych emerytur, to jak dotychczas niewiele wnoszące rozważania dwóch skrajnych rozwiązań: utrzymania statusu quo KRUS-u oraz likwidacji tej instytucji.

 

Podstawą propozycji reformy jest zdefiniowanie rolnika, uprawnionego do korzystania z systemu ubezpieczenia społecznego rolników, jako osoby, która czerpie minimum 50 proc. przychodów z działalności rolniczej. W nowym systemie, przedstawionym w raporcie, rolników podzielono na trzy grupy:

 

 

  • grupa 1 – znaleźliby się w niej rolnicy o niskich przychodach, potrzebujący wsparcia; ich rozliczanie odbywałoby się wedle starych zasad;
  • grupa 2 – to gospodarstwa osiągające wyższe przychody; rozwiązaniem dla tej grupy były system hybrydowy – składka proporcjonalna do osiąganego przychodu (nie niższa niż obecna składka KRUS, ale nie wyższa niż obecna składka ZUS, płacona przez osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą);
  • grupa 3 – objęłaby ona rolników o wysokich przychodach, którzy płaciliby składki ubezpieczeniowe tak jak osób fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą.

 

 

Rolnicy w grupie drugiej i trzeciej w zamian za wyższe składki otrzymywaliby wyższe emerytury.

 

Po prezentacji debatowano na temat możliwych kierunków zmian w systemie ubezpieczeń społecznych rolników. W panelu dyskusyjnym udział wzięli dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Zakład Demografii, Szkoła Główna Handlowa), poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, prezes ZUS-u Zbigniew Derdziuk, prof. zw. dr hab. Marek Góra (Katedra Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa), wiceprezes KRUS-u Daniel Zahorenko, Adam Tański (Członek Kapituły Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) oraz autorzy raportu: Marek Zagórski, Jarosław Neneman i Mariusz Plich.