Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

Konferencję, poświęconą kierunkom nowej reformy Wspólnej Polityki Rolnej, zorganizował Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Głównym punktem programu była dyskusja na temat reformy WPR i propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską. Spotkanie pozwoliło na wymianę poglądów i zwrócenie uwagi na istotne dla naszego kraju problemy, związane z reformą WPR.   Po uroczystym otwarciu konferencji przez prezesa EFRWP, Marka Zagórskiego, rozpoczęły się wystąpienia prelegentów, zawierające analizy sytuacji i prezentujące różne stanowiska. Na zakończenie…
zobacz więcej
Seminarium odbyło się w ramach ostatniego spotkania z cyklu Spotkań Europejskich, organizowanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i Centralną Bibliotekę Rolniczą. Poświęcone było przyszłości WPR po 2013 roku. Podczas debaty Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, poruszył zagadnienie, jak modyfikować pakiet legislacyjny Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości WPR po 2013.   Podczas seminarium, dzięki prezentacji prof. dr. hab. Walentego Poczty, Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w…
zobacz więcej
Dyskusja odbyła się w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i dotyczyła sytuacji polskiego rolnictwa na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz zaproponowanych przez Komisję Europejską zmian WPR po 2013 roku i ich konsekwencji dla polskiego rolnictwa. Poruszono również kwestię przyszłości polskiego systemu ubezpieczenia społecznego rolników i możliwych wariantów jego reformy.   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, eksperci z zakresu…
zobacz więcej
Raport został zaprezentowany 30 czerwca 2011 r. w Pałacu Stasica w Warszawie, podczas konferencji poświęconej Sieci ekologicznej „Natura 2000”. Organizatorami spotkania byli Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.   System Sieci Ekologicznej „Natura 2000” powstaje od 2004 roku. Podstawę prawną do jego tworzenia wyznaczyły dwie Dyrektywy UE: Ptasia i Siedliskowa. Celem „Natury 2000” jest stworzenie kompleksowego systemu ochrony zasobów bioróżnorodności poprzez sieć, skoordynowaną w skali…
zobacz więcej
Organizatorem konferencji, która odbyła się 17.03.2011 r., był Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zaproszenie od EFRWP przyjęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Pan Jerzy Buzek, Komisarz UE ds. Rolnictwa – Pan Dacian Ciolos, b. Wicekanclerz i Minister Finansów Austrii – Pan Wilhelm Molterer, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Marek Sawicki oraz liczni goście zajmujący się tematem rolnictwa w Polsce i UE.   Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości osiągnięcia kompromisu, uwzględniającego…
zobacz więcej