Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

Dyskusja odbyła się w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i dotyczyła sytuacji polskiego rolnictwa na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz zaproponowanych przez Komisję Europejską zmian WPR po 2013 roku i ich konsekwencji dla polskiego rolnictwa. Poruszono również kwestię przyszłości polskiego systemu ubezpieczenia społecznego rolników i możliwych wariantów jego reformy.   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, eksperci z zakresu…
zobacz więcej
Raport został zaprezentowany 30 czerwca 2011 r. w Pałacu Stasica w Warszawie, podczas konferencji poświęconej Sieci ekologicznej „Natura 2000”. Organizatorami spotkania byli Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.   System Sieci Ekologicznej „Natura 2000” powstaje od 2004 roku. Podstawę prawną do jego tworzenia wyznaczyły dwie Dyrektywy UE: Ptasia i Siedliskowa. Celem „Natury 2000” jest stworzenie kompleksowego systemu ochrony zasobów bioróżnorodności poprzez sieć, skoordynowaną w skali…
zobacz więcej
Organizatorem konferencji, która odbyła się 17.03.2011 r., był Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zaproszenie od EFRWP przyjęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Pan Jerzy Buzek, Komisarz UE ds. Rolnictwa – Pan Dacian Ciolos, b. Wicekanclerz i Minister Finansów Austrii – Pan Wilhelm Molterer, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Marek Sawicki oraz liczni goście zajmujący się tematem rolnictwa w Polsce i UE.   Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości osiągnięcia kompromisu, uwzględniającego…
zobacz więcej