Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Samorządy Kredyty Kredyty na zaopatrzenie w wodę

Kredyty na zaopatrzenie w wodę

Właściwa jakość wody i dostępność sieci wodociągowych są w dalszym ciągu jednym z priorytetów działań samorządów wiejskich. W ramach preferencyjnej linii kredytowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej mogą one realizować przedsięwzięcia związane z budową lub przebudową sieci wodociągowych oraz z budową lub przebudową stacji wodociągowych. Od 1991 roku dzięki naszemu wsparciu wynoszącemu ponad 61 mln zł sieć wodociągowa na wsi wydłużyła się o prawie 2.5 tys. km, a krany z bieżącą wodą pojawiły się w prawie 24 tysiącach gospodarstw wiejskich.

 

 

Warunki kredytu

 

Kredyty są udzielane na okres do 5 lat, włączając w to okres karencji nie dłuższy niż rok, a maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł. Z kredytu może być finansowane do 100% kosztów zadania inwestycyjnego. Efektem inwestycji realizowanych.

 

 

Tryb udzielenia kredytu

 

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy, złożony w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletność wniosku, stan przygotowania inwestycji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji. Do każdego wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza dokumenty określone w regulaminie i wniosku. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank po uprzednim zaopiniowaniu wniosku o kredyt przez Fundusz. Pozytywna ocena wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie są dla banku wiążące. Regulamin i wzory wniosków dostępne są w Funduszu i w bankach.

 

 

Banki współpracujące

 

Bank Ochrony Środowiska S.A.

SGB Bank SA i banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB)

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze