Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Aktualności

Aktualności

Nasza Fundacja opracowała propozycję zmian legislacyjnych, ułatwiających prowadzenie przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej.   Celem proponowanych zmian jest: uporządkowanie formalnego statusu tej działalności; stworzenie możliwości wprowadzenia ułatwień w procedurze jej rejestracji zarówno pod kątem podatkowym, jak i sanitarno-weterynaryjnym; poszerzenie jej zakresu.   Sugerujemy rozbudowanie definicji działalności rolniczej o drobne, ograniczone różnymi warunkami, przetwórstwo i sprzedaż oraz uelastycznienie przepisów higieniczno-sanitarnych w odniesieniu do…

zobacz więcej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem pt. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich” opracowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA. Impulsem do powstania raportu jest popularyzacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mogą stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich. Opracowanie zawiera m.in.: • analizę obecnego stanu sieci dystrybucyjnych…

zobacz więcej

Dobiega końca analiza formalna wniosków nadesłanych w ramach VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej". O jej wynikach wnioskodawcy są każdorazowo informowani drogą elektroniczną.   Następnym etapem będzie analiza ekonomiczna oraz ocena merytoryczna wniosków, na podstawie których zostaną wyłonieni laureaci programu. Procedury związane z  analizą wniosków  zakończą się na przełomie stycznia i lutego 2014r.

zobacz więcej

12 grudnia br. członkowie Rady Programowej EFRWP - prof. Witold Orłowski i prof. Walenty Poczta, zaprezentowali raport pt. „Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.   Raport zawiera prognozy najważniejszych kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia w Polsce euro, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich. Została w nim zawarta m.in. analiza wpływu zmian…

zobacz więcej

09.12.2013

EFRWP wyróżniony!

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej został wyróżniony w ramach konkursu „Dobroczyńca Roku - Gregoroviusy 2013”. Statuetkę specjalną w imieniu Fundacji odebrał Prezes EFRWP, Marek Zagórski, podczas „Nidzickich obchodów Dnia Dobroczynności”, które odbyły się 6 grudnia…

zobacz więcej

02.12.2013

Lechowo – mały grant, duży efekt

Zapoczątkowane w ramach programu „Razem Możemy Więcej” projekty Rady Sołeckiej w Lechowie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” to wzorcowe przykłady wykorzystania grantów ze środków EFRWP. Mimo, iż od otrzymania grantu minęło już półtora roku, laureaci…

zobacz więcej

Ogłaszamy listę laureatów XI edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Wśród wyłonionych gmin i powiatów znalazły się: Gmina / Powiat (wnioskodawca) Województwo Cel Boguty-Pianki mazowieckie budowa / przebudowa dróg Dobre mazowieckie budowa / przebudowa dróg Domaniów dolnośląskie oświata Elbląg warmińsko-mazurskie zaopatrzenie wsi w wodę Hrubieszów lubelskie budowa / przebudowa dróg Kolonowskie opolskie budowa / przebudowa dróg Kowalewo kujawsko-pomorskie budowa / przebudowa dróg…

zobacz więcej

27.11.2013

Uczestnicy „Jazzmani” znów na scenie!

W miniony weekend wybrani uczestnicy warsztatów muzycznych „Jazzmania w stodole”, kolejny raz wystąpili na jednej scenie. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne podczas oficjalnej inauguracji II edycji programu „Na Własne Konto” w Jachrance k. Zegrza.  …

zobacz więcej

26.11.2013

Oficjalna inauguracji II edycji „Na Własne Konto”

W dniach 22-24 listopada br. w Jachrance (k/Zegrza) odbyło się szkolenie dla prowadzących, które było okazją do uroczystego zainaugurowania II edycji programu „Na Własne Konto”. W szkoleniu wzięło udział 185 nauczycieli oraz 132 studentów z…

zobacz więcej

W piątek, 29 listopada o godz. 21:00 w Teatrze Studio wystąpi kwintet światowej sławy jazzmanów. Artyści pochodzący z Polski, Stanów Zjednoczonych i Japonii zagrają utwory ze swojej najnowszej płyty. Jej premiera planowana jest na początek kwietnia przyszłego roku. Występ, który jest częścią projektu artystycznego polskiego saksofonisty Sylwestra Ostrowskiego i japońskiego pianisty Makoto Kuriya, będzie jedną z niewielu okazji do przedpremierowego…

zobacz więcej

Niespełna trzy tygodnie po zainaugurowaniu w woj. kujawsko-pomorskim, programu pomocy osobom autystycznym „Zrozumieć Autyzm”, rusza pierwsze szkolenie poświęcone tematyce autyzmu. Odbędzie się ono w dwuetapowo - w dniach 22-24 listopada oraz 13-15 grudnia br., w Świeciu (k/Chełmna). Szkolenie skierowane jest do osób z powiatu świeckiego i tucholskiego, które pracują z osobami dotkniętymi autyzmem. Podczas szkolenia, prowadzonego przez doświadczonych superwizorów Stowarzyszenia…

zobacz więcej

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w ramach programu „Na Własne Konto”, podobnie jak w I edycji, zostanie poprzedzone szkoleniem dla prowadzących. Odbędzie się ono w dniach 22 – 24 listopada br., w Jachrance (k/Zegrza). Szkolenie przygotuje nauczycieli i studentów do pracy z uczniami gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którzy wezmą udział w tegorocznej edycji programu „Na Własne Konto”. W ramach szkolenia…

zobacz więcej

5 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyła się konferencja inaugurująca program „Zrozumieć Autyzm” na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Adresatami konferencji byli przedstawiciele władz samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, poradni, a także osoby aktywnie wspierające i podejmujące działania na rzecz osób z autyzmem. Konferencja została poprzedzona uroczystym podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy Dariuszem Kurzawą, Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego,…

zobacz więcej

Przypominamy, że nabór do VIII edycji „Razem Możemy Więcej” trwa do 18 listopada br. W ramach programu można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu rozwoju kulturowo-historycznego, inicjatyw społecznych oraz ochrony i promocji zdrowia. Zachęcamy stowarzyszenia oraz podmioty kolegialne, np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, a także inne organizacje, które mają swoją siedzibę i prowadzą działalność na terenach wiejskich…

zobacz więcej

5 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w obecności przedstawicieli EFRWP, odbędzie się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Marszałkiem Województwa o realizacji programu „Zrozumieć Autyzm” w kujawsko-pomorskim. To już kolejne województwo w Polsce, które zostanie objęte Programem Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom. Realizacja programu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego…

zobacz więcej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął nabór wniosków do XI edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Zainteresowane gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioski od 28 października do 15 listopada br. To już ostatnia edycja programu w 2013 roku. Limit środków dla XI edycji konkursu wynosi 10.000.000 złotych. Oprocentowanie pożyczek, wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego.   Więcej…

zobacz więcej

25 października br. w Copa Cogeca - europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe oraz organizacje spółdzielcze, odbędzie się spotkanie członków grupy roboczej "Ubezpieczenia i kwestie społeczne". Podczas spotkania przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej zrzeszonych w Copa Cogeca, będą dyskutowali o instrumentach zarządzania ryzykiem, które zostały zaproponowane w nowym rozporządzeniu dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiciele Polski zaprezentują m.in. obecny stan ubezpieczeń…

zobacz więcej

Dzięki działaniom prowadzonym w ramach programu „Zrozumieć Autyzm" na terenie woj. pomorskiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku nawiązało współpracę z dyrekcją DPS w Szpęgawsku, w wyniku której powstał specjalny oddział dla osób z zaburzeniami autystycznymi. To jedna z pierwszych tego rodzaju inicjatyw w skali kraju. DPS w Szpęgawsku wydzielił dla osób dotkniętych autyzmem oddzielne pomieszczenia odpowiednio dostosowane do ich…

zobacz więcej

Od 22 października do 18 listopada wiejskie organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne mogą ubiegać się o dotacje na realizację projektów w ramach VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej".   EFRWP zachęca fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty kolegialne, m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne grupy mieszkańców, które mają siedzibę i aktywnie działają na obszarach wiejskich do składania wniosków w ramach kolejnej…

zobacz więcej

Zakończył się proces weryfikacji zgłoszeń do II edycji „Na Własne Konto". W tym roku udział w programie edukacji ekonomicznej weźmie 160 gmin z całej Polski. Oto one: Lista zakwalifikowanych gmin Wkrótce nastąpi proces podpisywania umów. Zajęcia dydaktyczne, podobnie jak w I edycji programu „Na Własne Konto", zostaną poprzedzone szkoleniem dla nauczycieli oraz studentów, które przygotuje ich do prowadzenia zajęć oraz…

zobacz więcej