Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Aktualności

Aktualności

„Śladami przeszłości dla przyszłości” – takie oto hasło towarzyszyło ubiegłotygodniowemu otwarciu ścieżki dydaktycznej, łączącej Matyty i Jerzwałd. Dwie sąsiadujące ze sobą wsie zaangażowały się wspólnie w projekt sieciowy, zrealizowany w ramach programu „Razem Możemy Więcej”. W ten sposób powstała wyjątkowa trasa turystyczna, biegnąca z Matyt, przez Półwysep Bukowiec, do Jerzwałdu.   Utworzenie ścieżki edukacyjnej służy przede wszystkim ożywianiu dziedzictwa tych terenów…

zobacz więcej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza nabór wniosków do VIII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, w ramach którego udzielane są pożyczki na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę,  inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz inwestycje w oświatę. Zainteresowane gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioskiod 7 do 27 lutego br. Limit środków dla tej edycji konkursu…

zobacz więcej

Zapraszamy gminy i powiaty z terenów wiejskich do zapoznania się z harmonogramem tegorocznych edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego – przejdź do harmonogramu.   Na 2013 rok Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaplanował pięć edycji programu, co oznacza pięć szans na otrzymanie pożyczek na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę,  inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz inwestycje w oświatę. Nabór…

zobacz więcej

Wraz z początkiem ferii zimowych ruszyły zajęcia w ramach programu „Na Własne Konto”. W tym tygodniu uczniowie z woj.: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego rozpoczęli warsztaty z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej. W pozostałych województwach zajęcia będą realizowane sukcesywnie, wraz z rozpoczęciem przerwy zimowej.   Gimnazjaliści z terenów wiejskich poznają zagadnienia z zakresu aktywności gospodarczej, oszczędzania i inwestowania oraz bankowości…

zobacz więcej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyróżniła prof. Marka Kłodzińskiego, byłego prezesa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Nadanie tytułu doktora honoris causa odbyło się podczas uroczystości w Auli Kryształowej uczelni, 10 stycznia br.   Prof. Marek Kłodziński zawodowo związany jest z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWiR PAN). Zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich, a…

zobacz więcej

Od stycznia, na terenie woj. pomorskiego, będą kontynuowane szkolenia w ramach Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”. Najbliższe spotkanie rozpocznie się 11 stycznia br., w Malborku i obejmie swym zasięgiem teren powiatu malborskiego oraz nowodworskiego. Szkolenia są adresowane do osób bezpośrednio stykających się z problemem autyzmu: pracowników powiatowych i gminnych ośrodków pomocy społecznej,…

zobacz więcej

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem tegorocznej edycji konkursu „Teenagers in action”, który odbywa się pod hasłem „Zrób coś dla swojej społeczności”.   Szkoły, uczestniczące w programie „Youngster”, mogą przystąpić do konkursu zgłaszając swój udział do Wydawnictwa Macmillan w terminie do 18 stycznia br.   Zadaniem uczniów będzie – jak w poprzedniej edycji – wskazanie w najbliższym otoczeniu problemu (lub potrzeby) oraz…

zobacz więcej