Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

O programie

Projekt „Budujemy dom energooszczędny" jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ochrony środowiska i technik urządzeń sanitarnych.

 

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności planowania i stosowania nowoczesnych rozwiązań związanych z dziedziną energooszczędnego budownictwa. Zakres programu dotyczy m.in. tematyki domu pasywnego, pomp ciepła, energetyki prosumenckiej, fotowoltaiki.

 

Projekt jest realizowany wspólnie z Fundacją Leroy Merlin i obejmuje trzy etapy:

 • szkolenie dla nauczycieli
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów
 • przygotowanie pracy konkursowej

 

Nauczyciele biorący udział w projekcie, wezmą udział w szkoleniu metodycznym, na którym zapoznają się z projektem, jego tematyką, metodami i formą prowadzenia zajęć dla uczniów. Następnie w semestrze zimowym przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne w szkołach z wykorzystaniem materiałów budowlanych zapewnionych m.in. przez Leroy Merlin. W ramach projektu, nauczyciele przeprowadzą 30 godzin zajęć pozalekcyjnych. Na zakończenie zajęć, uczniowie przygotują pracę konkursową, polegającą na zaadoptowaniu budynku użyteczności publicznej pod kątem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

W roku szkolnym 2014/15, udział w projekcie weźmie 9 szkół o profilu budowlanym, z terenu całej Polski:

 • Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 • Technikum Budowlane Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie
 • Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie
 • Technikum Budowlane w Strzałkowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy
 • Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie
 • Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku

 

 

Zobacz także