Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Etapy projektu

 

Projekt Bliżej Przyrody będzie realizowany w klasach I-III w 10 szkołach podstawowych z gmin Wolin, Międzyzdroje oraz Świnoujście od 2017 do 2020 roku. Każdy z etapów projektu wdrażany w kolejnym roku szkolnym będzie obejmował inny zakres tematyczny dotyczący kolejno: roślin, zwierząt i krajobrazu.

 

Etapy projektu Bliżej Przyrody realizowane w każdym roku szkolnym:

 

  • Cykl warsztatów dla nauczycieli

 

W ramach warsztatów nauczyciele poznają zasady stosowania metod badawczych w nauczaniu przyrody oraz wykorzystywania potencjału najbliższego otoczenia szkoły w prowadzeniu zajęć przyrodniczych. Rozwiną także swoją wiedzę w zakresie włączania rodziców w proces edukacji dzieci.

 

ZOBACZ WIĘCEJ: GALERIA ZDJĘĆ

 

 

  • Zajęcia w szkole

 

Po zakończeniu warsztatów, nauczyciele przy współpracy z trenerami, przygotują autorskie scenariusze zajęć dedykowane przyrodzie występującej w najbliższej okolicy danej szkoły. Materiały, wykorzystane podczas dedykowanej lekcji, zostaną przekazane szkołom.

 

ZOBACZ WIĘCEJ: GALERIA ZDJĘĆ

 

 

  • Lekcja przyrody w Wolińskim Parku Narodowym

 

W okresie maj-czerwiec uczniowie wezmą udział w lekcji przyrody w Centrum Edukacji Ekologicznej w Grodnie na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. W ramach zajęć wcielą się oni w rolę prawdziwych badaczy by odkrywać występującą lokalnie faunę i florę. Na zakończenie zajęć dzieciom zostanie powierzona misja przyrodnicza do wykonania wspólnie z rodzicami. Potwierdzeniem każdej wykonanej misji będzie specjalna odznaka. Materiały z misji posłużą do zorganizowania wystaw w szkołach, wydania kalendarzy przyrodniczych oraz nowej, zupełnie wyjątkowej mapy Wolińskiego Parku Narodowego.

 

ZOBACZ WIĘCEJ: GALERIA ZDJĘĆ ZAJĘCIA 7 MAJA, ZAJĘCIA 8 MAJA, ZAJĘCIA 9 MAJA 2018

 

 

Zakończeniem 3-letniego projektu Bliżej Przyrody będą Pikniki Przyrodnicze w każdej gminie z udziałem uczniów, rodziców oraz nauczycieli.