Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

O projekcie

„ProgramujeMY kielecki" to projekt, którego celem jest umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

 

W projekcie, realizowanym od stycznia 2018 do grudnia 2019 bierze udział 200 nauczycieli oraz blisko 2000 uczniów z 56 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. świętokrzyskiego.

 

„ProgramujeMY kielecki" to również:

 

  • Szkolenia dla nauczycieli i innych osób dorosłych z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania w klasach I-III szkół podstawowych.
  • Dedykowany serwis edukacyjny dla nauczycieli.
  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z programowania, obejmujące m.in. budowanie i ożywianie robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.
  • Nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla szkół - tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zestawy klocków LEGO do nauki do programowania.

 

Celem projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technologii komunikacyjno - informacyjnych (TIK) poprzez naukę programowania i przekazywania wiedzy z zakresu programowania uczniom kl.1-3 publicznych szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany na obszarze NUTS-3 podregion 52 kielecki i uczestniczy w nim 13 gmin: Bodzechów. Pawłów, Mniów, Bieliny, Nowa Słupia, Chęciny, Końskie, Ruda Maleniecka, Waśniów, Łopuszno, Radoszyce, Mirzec oraz Bodzentyn.

 

Wartość projektu: 1.777.550 zł

 

Wkład z Fundusz Unijnych: 1.523.893 zł

Materiały do pobrania

Zobacz także