Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

O projekcie

„ProgramujeMY tarnowski" to projekt, którego celem jest umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

 

W projekcie, realizowanym od maja 2018 bierze udział 197 nauczycieli oraz 1970 uczniów z 59 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. małopolskiego.

 

„ProgramujeMY tarnowski" to również:

 

  • Szkolenia dla nauczycieli i innych osób dorosłych z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania w klasach I-III szkół podstawowych.
  • Dedykowany serwis edukacyjny dla nauczycieli.
  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z programowania, obejmujące m.in. budowanie i ożywianie robotów oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.
  • Nowoczesny sprzęt dydaktyczny dla szkół - tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz zestawy klocków LEGO do nauki do programowania.

 

Więcej informacji o projekcie: Etapy projektu ProgramujeMy tarnowski

 

Celem projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) poprzez naukę programowania i przekazywania wiedzy z zakresu programowania uczniom kl.1-3 publicznych szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany na obszarze NUTS-3 podregion tarnowski i uczestniczy w nim 13 gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczurowa, Żabno, Olesno, Skrzyszów, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Wierzchosławice, Cięzkowice oraz Zakliczyn.

 

 

Wartość projektu: 1.789.593 zł

Wkład z Fundusz Unijnych: 1.609.593 zł.

 

Zobacz także