Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Orla II

Orla, inicjatywa „Sad"

 

HISTORIA

 

Na terenie miejscowości Orla znajdują się pozostałości założeń folwarczno-ogrodowych z XVI wieku, nazwane przez współczesnych mieszkańców „Sad". Do dzisiejszych czasów przetrwało tam sporo drzew, część wolnostojących, głównie kasztanowców oraz część, która jak w przypadku grabów, tworzy aleje. Pomimo iż drzewa są około 200-letnie, nie są objęte żadną formą ochrony przyrodniczej.

 

OPIS INICJATYWY

 

Celem inicjatywy jest uporządkowanie terenu oraz podjęcie działań ochronnych i pielęgnacyjnych, które pomogą uchronić obszar przed dalszą degradacją. W ramach inicjatywy zostaną wykonane prace takie, jak: usunięcie starych konarów, które są zagrożeniem dla przebywających w pobliżu osób oraz ochrona kasztanowców przed szkodnikiem (szrotówką). Po wykonaniu niezbędnych prac pielęgnacyjnych, obszar stanie się miejscem wypoczynkowym dla mieszkańców, a dzięki umiejscowieniu przy najstarszych drzewach 4 tablic informacyjnych, miejscem edukacji przyrodniczej i historycznej.

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Kółko Rolnicze w Orli, do którego należą mieszkańcy wsi. To najstarsza organizacja, działająca w miejscowości, powołana 1 kwietnia 1926 roku.

 

GDZIE?

 

Orla, gmina Orla, powiat bialski, woj. podlaskie.

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także