Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Ostrowy

Ostrowy, inicjatywa „Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej w Ostrowach"

 

HISTORIA

 

Miejscowość Ostrowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego „Kurowo", jednego z nielicznych na terenie gminy, popularnym wśród mieszkańców oraz turystów. Przez las przebiega Szlak Mazowieckich Skarbów, na którym zostały zinwentaryzowane i oznaczone obiekty historyczne, przyrodnicze i kultury materialnej.

 

Liczba turystów odwiedzających ten obszar systematycznie wzrasta, szczególnie w okresie wiosennym i letnim. Większość z nich jest zmotoryzowana, co w połączeniu z działaniami ludzkimi silnie wpływa na zniszczenia szaty roślinnej i gleb leśnych, a w konsekwencji prowadzi do erozji wietrznej. W okresie letnim, podczas urodzaju grzybów oraz owoców leśnych wzrasta hałas, poziom zaśmiecania oraz wydeptania obszaru leśnego, co niekorzystnie wpływa na zróżnicowanie różnorodności biologicznej szaty roślinnej.

 

OPIS INICJATYWY

 

W ramach inicjatywy planowane jest wybudowanie wiaty w odległości 250 metrów od terenu lasu, co pozwoli na częściowe odciążenie regionu i zniwelowanie negatywnych efektów obecności turystów. Dodatkowo wiaty wyposażone zostaną w dwie tablice informacyjno-edukacyjne, z informacjami o lokalnych zasobach przyrodniczych oraz oznaczone zostaną na nich szlaki turystyczne. Są to pierwsze elementy w planowanej ścieżce przyrodniczej oraz grze terenowej „Poszukiwacze skarbów". Przy wiacie zamontowane zostaną stojaki rowerowe, aby uchronić przed zniszczeniem okoliczne drzewa oraz kosze na śmieci.

 

KTO?

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY

 

Stowarzyszenie istnieje od 28 czerwca 2011r., a jego założycielami są mieszkańcy Ostrów i okolicznych wsi, działający wcześniej w Grupie Odnowy Wsi Nasze Ostrowy. Jego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza.

 

W ramach Stowarzyszenia działają:

 

  • Edukatorzy realizujący autorski "Program edukacji regionalnej i ekologicznej", skierowany do dzieci i młodzieży z Płocka i Sierpca.
  • Grupa Odtwórstwa Historycznego, specjalizująca się w odtwarzaniu zajęć kobiecych we wczesnym średniowieczu (plecionkarstwa, tkactwa, zielarstwa, przygotowania pożywienia).
  • Klub Dobrych Gospodyń, którego członkinie wytwarzają sery, masło, dżemy, powidła oraz wypiekają chleb w piecu opalanym drewnem, a także organizują imprezy integracyjne dla lokalnego środowiska.

 

GDZIE?

 

Ostrowy 2, Gozdowo, powiat sierpecki, woj. mazowieckie.

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także