Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Parlin

Parlin, inicjatywa „Liść Dębu - Pokochajmy Ptaki"

 

HISTORIA

 

Inicjatywa „Liść Dębu - Pokochajmy Ptaki" jest kontynuacją inicjatywy Stowarzyszenia „Młodych Dębów", skierowanej do młodzieży, w ramach której został utworzony Klub Ekologa. Działania stowarzyszenia i klubu, przy pomocy Nadleśnictwa Gołąbki, poskutkowały inwentaryzacją wszystkich dębów na terenie gminy oraz utworzeniem planu ochrony środowiska wraz z głównymi kierunkami działań ekologicznych. Jednym z nich jest działanie zmierzające do zakładania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz ochrony ptaków żyjących w tych siedliskach.

 

OPIS INICJATYWY

 

Głównym zamierzeniem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na konieczność solidarnych przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska oraz klimatu, a także podniesienie wiedzy z zakresu oddziaływania na środowisko i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Inicjatywa ma także wpływać na kształtowanie postaw proekologicznych okolicznych mieszkańców.

 

Inicjatywa będzie realizowana w miejscowości Parlin 7 na gruncie należącym do Stowarzyszenia Młode Dęby, który jest pasem pomiędzy użytkami rolnymi. Zostanie na nim zasadzone 15 drzew iglastych i liściastych. Dodatkowo na rosnącym starodrzewie zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków. Odnowienie śródpolnej alei pozwoli na wytyczenie i oznakowanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, na której pojawią się tablice tematyczne dla poszczególnych gatunków drzew i ptaków. Zostanie wybudowana także wiata edukacyjna, w której prowadzone będą zajęcia ekologiczno-edukacyjne.

 

KTO?

 

Stowarzyszenie Młode Dęby

 

Stowarzyszenie Młode Dęby, które zostało założone w 2006 r. w swoich szeregach zrzesza pasjonatów i miłośników dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Dąbrowieckiej Ziemi. Należą do nich pracownicy różnych instytucji samorządowych i firm prywatnych, na co dzień zajmujący się różnymi profesjami, angażujący się w pracę na rzecz swojej miejscowości i posiadający duże doświadczenie w pracy społecznej. Celem stowarzyszenia jest wzrost aktywności społecznej i poczucia przynależności lokalnej wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez organizowanie życia społeczno-kulturalnego, gier terenowych, zajęć związanych z aktywizacją i integracją seniorów oraz innych działań na rzecz społeczności lokalnej i aktywacji różnych grup. Do tej pory zrealizowało, m.in. przedsięwzięcia „Smaki Emocji" i „Emocje Makatka Malowane", dzięki którym udało się zmobilizować seniorów i młodzież do współpracy w trakcie warsztatów z eko-rękodzieła, korzystania z nowoczesnych technologii, kulinarnych i haftu.

 

Zrealizowane inicjatywy:

  • Coroczna edycja gry terenowej „Zagraj w Wieś Mocy"
  • Muzyczne Międzynarodowe Spotkanie Singers & Songwriterów - „ALTERSONG"
  • „Jednośladem na łonie natury"
  • ,,Kobiety też potrafią"
  • „Akcja Liść Dębu"

 

Młode Dęby są laureatami I, V i IX edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe „Rodzynki z pozarządówki". Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego (OPP), a od listopada 2014 roku jest właścicielem nieruchomości gruntowej na której planuje rozwijać swoje działania i pomysły, w tym budowę wioski tematycznej „Wioska Mocy". To pierwsza organizacja pozarządową działająca w Powiecie Mogileńskim oraz jedyna, która uzyskała certyfikat „Organizacja sprawdzona" przyznany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

 

GDZIE?

 

Parlin, gmina Dąbrowa, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także