Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Piła

Piła-Młyny, inicjatywa „Centrum hotelowo-konferencyjno-rekreacyjne dla ptaków i owadów w Górniczej Wiosce w Borach Tucholskich - ochrona ekosystemu na terenach zdegradowanych działalnością górniczą poprzez odtworzenie różnorodności biologicznej".

 

HISTORIA

 

Miejscowość Piła-Młyny i obszar objęty planowanym działaniem położona jest na terenach związanych z głębinowym górnictwem węgla brunatnego. To historyczne pozostałości kopalń podziemnych funkcjonujących w okresie 1886-1945. Obecnie są to jedyne zachowane tego typu kopalnie w Polsce, a ich skutki działalności widoczne w postaci licznych zapadlisk po górniczych, zdegradowanych geologicznie, zaniedbanych i niezagospodarowanych terenów połączonych z terenami leśnymi. W wyniki działalności tychże kopalń utraconych zostało wiele gatunków krzewów i drzew wartościowych dla ptaków i owadów.

 

OPIS INICJATYWY

 

Celem inicjatywy jest zasadzenie utraconych w rejonie gatunków krzewów i drzew, przywracając odmienność biologiczną oraz stworzenie oczka wodnego, pełniącego role naturalnego rezerwuaru dla okolicznych ptaków i owadów. Założeniem inicjatywy jest możliwość wykorzystania tych terenów przez mieszkańców z okolicy jak i turystów przebywających na tych terenach w charakterze rekreacyjnym oraz stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zastosowanie interaktywnych quizów terenowych.

 

Ważnym aspektem jest także możliwość odtworzenia krajobrazu wsi polskiej oraz umożliwienie obserwowania na żywo rodzin ptasich w naturze. Teren ten należy do Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (powołanego w Paryżu dnia 2.06.2010 w ramach programu UNESCO-MAB- Man and the Biosphere Programme), a także jest położony w bliskiej odległości od Parku Narodowego „Bory Tucholskie".

 

Najważniejszym założeniem inicjatywy jest stworzenie schronienia dla ptaków i owadów oraz miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i gości. Ogród będzie podzielony na umownie nazwane strefy dla ptaków i owadów, mające odniesienie do ludzkich domów.

 

KTO?

 

Autorzy wioski tematycznej Górnicza Wioska.

 

Górnicza Wioska powstała na bazie niesamowitej historii, która „wyłoniła się" nieoczekiwanie dosłownie i w przenośni spod ziemi. Grupa mieszkańców małej miejscowości Piła w gminie Gostycyn w Borach Tucholskich założyła Stowarzyszenie „BUKO" i rozpoczęła badanie archeologiczne starych betonowych pozostałości nieokreślonych budynków, które znajdowały się w pobliskim lesie. Po pozyskaniu dokumentów archiwalnych z archiwów niemieckich i polskich okazało się, że w latach 1850 - 1939 na terenie wioski funkcjonowało 6 podziemnych kopalń węgla brunatnego. Jak się później okazało badane przez mieszkańców i archeologów pozostałości stanowiły zabudowę techniczną jedynych w Polsce północnej podziemnych kopalń węgla brunatnego, które eksploatowały pokłady węgla do głębokości 50m za pomocą szybów, sztolni i upadowych. Na bazie tej historii rozpoczęto rekonstruować zabytek oraz udostępniać go stopniowo turystom.

 

GDZIE?

 

Piła-Młyny, gmina Gostycyn, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie.

 

 

Materiały do pobrania