Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Mikrokredyty

Mikrokredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z  uruchomieniem nowych lub rozwojem już istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich. O kredyty mogą ubiegać się spółki osobowe, rolnicy i członkowie ich rodzin, bezrobotni oraz inne osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą.

 

 

Ważne informacje

 • Maksymalna kwota kredytu to 20 tys. zł.

 • Finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia brutto.

 • Kredyt przyznawany jest przez jeden z banków współpracujących z Fundacją.

 • Zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie przez bank.

 • Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę wynosi 3,20 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym.

 • Jednorazowa prowizja w wysokości 1% kwoty kredytu pobierana przez bank.

 • Kredyt udzielany na okres do 24 miesięcy, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty mikrokredytu

  nieprzekraczający 3 miesięcy.

 • Odsetki są naliczane i płatne w okresach miesięcznych.

   

 

Tryb udzielania kredytów

 • Podstawę udzielenia Mikrokredytu stanowi pisemny wniosek, złożony w jednym z banków współpracujących z Fundacją wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania.

 • Bank wykonuje wszystkie niezbędne czynności związane z podjęciem decyzji kredytowej i udzieleniem kredytu.

 • Regulamin programu udzielania Mikorokredytów na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i wzór wniosku dostępny jest w bankach współpracujących, a także w siedzibie Fundacji oraz w materiałach do pobrania.

 

 

Banki współpracujące przy udzielaniu kredytów

 

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Bank Spółdzielczy w Poddębicach
Bank Spółdzielczy w Przysusze
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
Bank Spółdzielczy w Suwałkach
SBR Bank w Szepietowie
Bank Spółdzielczy w Brańsku
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

 

 

 

Materiały do pobrania