Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Puchły II

CO?

 

Puchły to jedna z trzech wsi tworzących Krainę Otwartych Okiennic. Wyróżnikiem tych miejscowości jest niezwykle bogata dekoracja snycerska nadokienników i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także elewacji i szczytów. Ornamentyka ta nie jest spotykana nigdzie indziej w Polsce i nawiązuje do zdobnictwa stosowanego w rosyjskim budownictwie ludowym. Krainę Otwartych Okiennic, poza charakterystycznym zdobnictwem domów mieszkalnych, cechuje duże bogactwo tradycyjnych roślin ozdobnych, ziół i warzyw będących nieodłączny elementem krajobrazu kulturowego wsi z doliny górnej Narwi. Niestety nowoczesne trendy w urządzaniu ogrodów często diametralnie zmieniają ten krajobraz. Zatrzymanie tego procesu ma ogromne znaczenie tak w kontekście zachowania wielu gatunków zanikających (m.in. lokalna odmiana ogórka - ogórek ciełuszecki), ich tradycyjnego nazewnictwa (np. cindaleje), jak też rozwijającego się produktu turystycznego. Tak zrodziła się inicjatywa „Pamiętajmy o ogrodach - tradycyjne kwiaty, zioła i warzywa w Krainie Otwartych Okiennic". W jej ramach przeprowadzona zostanie inwentaryzacja tradycyjnych gatunków kwiatów, ziół i warzyw, podczas której zostaną zarejestrowane i zebrane nasiona, bulwy, kłącza roślin do lokalnego banku genów. W oparciu o niego powstanie wzorcowy ogród. Dodatkowo w jego strukturze wyodrębnione zostanie miejsce na założenie tradycyjnych inspektów. Odtworzona zostanie także tradycyjna piwnica do przechowywania cebul i bul kwiatów oraz warzyw. Ostatnim etapem projektu będzie założenie rabat kwiatowych opartych o tradycyjne gatunki w miejscach użyteczności publicznej, tak aby cały obszar górnej Narwi kojarzył się z ogrodem.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Fundacja Rozwoju Turystyki i Produktu Lokalnego.

 

Fundacja podejmuje i realizuje przedsięwzięcia zmierzające do zrównoważonego rozwoju turystyki oraz rozwoju produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, w szczególności zajmuje się:

 

  • inicjowaniem, tworzeniem, rozwojem i promocją produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych; - stwarzaniem warunków do powstawania, rozwoju i promocji atrakcji, obiektów, produktów i usług turystycznych;
  • organizacją i rozwojem współpracy regionalnej;
  • wspieraniem społecznej aktywności obywateli.

 

Fundacja realizując swoje działania czyni to zawsze zgodnie z zasadami ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych.

 

 

GDZIE?

 

Puchły, gm. Narew, woj. podlaskie

 

 

KIEDY?

 

I - II kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Czekając na wzrost roślin bynajmniej nie próżnowano. Rozpoczęły się prace zwiazane z budową tradycyjnej piwnicy, która z jednej strony będzie słyżyła przechowywaniu bulw, z drugiej - będzie domem dla nietoperzy. Zadanie to było sporym wyzwaniem, ale się udało. Powstał ogród wraz z niezbędnym zapleczem. Tradycyjne rośłiny mają teraz szansę nie tyle na przetrwanie, ale i na rozpowszechnienie się.

 

Czas zająć się ogrodem. Zakupiono drewniane przeszklone inspekty do rozsady kwiatów, ziół i warzyw, domek narzędziowy, narzędzia i sprzęt ogrodniczy oraz materiały niezbędne do założenienia wzorcowego ogrodu. Mając te wszystkie sprzęty i materiały założono ogród - posadono charakterystyczne dla tego obszaru kwiaty, warzywa i zioła.

 

Na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji opracowano tablice edukacyjne przedstawiające tradycyjne gatunki kwiatów, warzyw i ziół, które zostały zamontowane na ogrodzeniu ogrodu.

 

Wystartowowano. Pierwszym zadaniem jest opracowanie zasad inwentaryzacji oraz kart inwentaryzacyjnych. Następnie przeszkolono zespół inwentaryzacyjnych oraz oznakowano zinwentaryzowane rośliny.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także