Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Raporty i analizy

Raporty i analizy

05.07.2018

System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja

Raport pt. „System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja” ma na celu próbę oceny funkcjonowania systemu wsparcia bezpośredniego, w szczególności dopłat bezpośrednich, i jego znaczenia dla rozwoju polskiego rolnictwa. W publikacji zostały przybliżone możliwe scenariusze jego zmian w kontekście dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 roku.

 

zobacz więcej

03.07.2018

Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego pod kątem barier ograniczających ich realizację

Raport pt. „Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego pod kątem barier ograniczających ich realizację" podejmuje tematykę rozdrobnienia gruntów rolnych w Polsce oraz czynników, które determinują zarówno rozdrobnienie gospodarstw rolnych, jak i procesy służące scalaniu. Raport został przygotowany na podstawie doświadczeń ze scalania w województwie podkarpackim, gdzie występuje bardzo duża szachownica gruntów, ale także, gdzie procent scalania gruntów jest wysoki w skali całego kraju.


zobacz więcej

18.05.2018

System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje rozwiązań.

 

Raport "System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje rozwiązań" zawiera propozycje rozwiązań i pożądane kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej z uwzględnieniem kluczowych interesów polskiego rolnictwa.

 

zobacz więcej

05.01.2018

Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej, jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej

Publikacja została przygotowana na podstawie dyskusji podczas konferencji zorganizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Grodnie k. Międzyzdrojów w dniu 7 lipca 2017 roku, pn. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej”.

zobacz więcej

11.10.2017

Studium barier administracyjnych i proceduralnych w rozwoju OZE na obszarach wiejskich

Raport „Studium barier administracyjnych i proceduralnych w rozwoju OZE na obszarach wiejskich” powstał w ramach II Edycji Konferencji nt. OZE pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”, która odbyła się 7 lipca 2017 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów.

 

zobacz więcej

03.10.2017

Ruch Konserwatywno-Ludowy po 1989 roku w Polsce

"Ruch Konserwatywno-Ludowy po 1989 roku w Polsce" to publikacja autorstwa Marka Stodolnego, która została wydana w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych w 2017 roku.

zobacz więcej

11.09.2017

Poradnik promocji działań lokalnych dla organizacji pozarządowych

Poradnik promocji działań lokalnych dla organizacji pozarządowych zawiera przegląd i opisy różnych sposobów promocji, uwzględniających potrzeby oraz możliwości małych i średnich organizacji pozarządowych, realizujących własne inicjatywy lokalne. Przedstawione w nim rozwiązania zostały oparte na dostępnych, bezpłatnych narzędziach, które z powodzeniem można wykorzystać w bieżących działaniach organizacji.

zobacz więcej

18.05.2017

Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka

Publikacja „Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka” to pierwszy w Polsce tak kompletny i syntetyczny opis zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną produkcji przy przetwórstwie mleka na sery i inne produkty mleczarskie.

zobacz więcej

28.11.2016

Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją zawierającą niezwykle istotne zagadnienia dotyczące rozwoju energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej w Polsce. Publikacja została przygotowana na podstawie dyskusji podczas konferencji zorganizowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Grodnie k. Międzyzdrojów w dniu 25 czerwca 2016 roku, pn. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE".

 

 

zobacz więcej

20.04.2016

Ekonomiczne skutki wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt w Polsce

Przedstawiany raport stanowi analizę skutków wprowadzenia na terenie Polski zakazu używania paszy GMO w produkcji mięsa drobiowego. Wejście w życie uchwalonych przepisów przyniesie najpoważniejsze konsekwencje właśnie dla tego sektora. Producenci i konsumenci wyrobów wołowych oraz wieprzowych również odczują analizowaną zmianę ustawy o paszach.

zobacz więcej

30.03.2016

Ukraina. Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w okresie niepodległości

Rolnictwo miało od pierwszych lat niepodległości i ma nadal dla gospodarki ukraińskiej znacznie większe znaczenie niż dla gospodarek większości państw europejskich. Artykuły rolno-spożywcze spełniają szczególną rolę w esksporcie, ich udział w całościowym wolumenenie w 2014 roku wyniósł aż 30%. Zachęcamy do lektury diagnozy sytuacji sektora handlu zagranicznego artykułów rolno-spożywczych i progrnozy rozwoju w kolejnych latach.

zobacz więcej

07.10.2015

Stan zdrowia ludności wiejskiej w Polsce

Dwukrotnie niższa liczba aptek i punktów aptecznych, dużo częstsze rezygnacje z wizyt lekarskich z powodów finansowych, znacząco mniejsza liczba porad lekarskich i utrudniony dostęp do infrastruktury służby zdrowia na terenach wiejskich - to tylko część wniosków płynących z najnowszego raportu naszej Fundacji pt. „Stan zdrowia ludności wiejskiej”.

zobacz więcej

14.05.2015

Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników  funkcjonuje praktycznie w niezmienionym stanie już  od 25 lat. Największe kontrowersje budzi emerytalno-rentowa część systemu,  finansowana głównie ze środków publicznych. Wielu upatruje w tym mechanizmie przejawów nierówności społecznej. Propozycję reformy KRUS-u prezentujemy w najnowszym raporcie.

zobacz więcej

17.04.2015

U(nie)zależnienie energetyczne Polski – gaz, ropa, atom, importowana biomasa…

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są w 54% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu. Według prognoz Komisji Europejskiej do 2030 roku to uzależnienie, może sięgnąć nawet 70%. Dziś aż 40% gazu potrzebnego do zaspokojenia potrzeb państw unijnych, pochodzi z Rosji, która w każdej chwili może przykręcić tzw. "kurek". Na tle innych państw europejskich (zwłaszcza starych członków Unii), Polska wydaje się być krajem zupełnie bezbronnym i uzależnionym jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Prawie 80% gazu ziemnego i aż 90% ropy naftowej sprowadzamy z Rosji.

zobacz więcej

 

Podczas posiedzenia Rady Programowej w dn. 29 sierpnia 2014 roku w Sopocie jednen z punktów dyskusji dotyczył polityki europejskiej kluczowych państw Unii Europejskiej: Niemiec Francji i Wielkiej Brytanii. Wnioski debaty weszły w skład raportu FIR o polityce europejskiej tych krajów pt. „Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej".

 

W załączniku prezentujemy zapis dyskusji Rady Programowej - POBIERZ

zobacz więcej

Fundacja EFRWP przedstawia uwagi o propozycjach zmian przepisów regulujących rynek ziemi rolniczej. Odnoszą się one w szczególności do propozycji poselskich dotyczących ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, regulującej rynek ziemi rolniczej w Polsce. Proponowane rozwiązania budzą jednak wątpliwości i skłaniają do sformułowania krytycznych uwag.

 

zobacz więcej

03.11.2014

„Aktywność wyborcza polskiej wsi" - kto chodzi na wybory?

Udział w wyborach często pojmowany jest w kategorii obowiązku obywatelskiego. Jednak  możliwość oddania głosu na swoich kandydatów, to przede wszystkim niedoceniony przywilej. Właśnie poprzez głosowanie, zapewniamy sobie bezpośredni wpływ na kształtowanie społecznej, politycznej i ekonomicznej rzeczywistości naszego kraju. Jak wynika z najnowszego opracowania Fundacji EFRWP „Aktywność wyborcza polskiej wsi. Przeszłość kształtuje teraźniejszość", nie wszyscy z tego prawa korzystają. Do urn częściej chodzą bogatsi, lepiej wykształceni i usytuowani materialnie obywatele. Jak  aktywność wyborcza przedstawia się na polskiej wsi?

 

 

zobacz więcej

27.10.2014

Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich UE

W dobie kryzysu w strefie euro, konfliktów zbrojnych na Wschodzie oraz narastających tendencji odśrodkowych w państwach członkowskich UE - coraz częściej pojawiają się opinie, że Unia stoi na rozdrożu. Towarzyszą im wątpliwości co do tempa i kierunku, w jakim rozwija się Unia. Czy rozbieżne interesy państw-liderów mogą skutkować destabilizacją europejskiego ładu? Raport „Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej" ukazuje, jaki wpływ na kształt Wspólnoty miała, ma i jaki może mieć Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

 

 

zobacz więcej

24.09.2014

Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce

Podatek rolny jest jednym z nielicznych podatków, który w prawie niezmienionej postaci funkcjonuje od 1985 roku. Jego konstrukcja, oparta na cenie żyta, nie jest przystosowana do realiów współczesnego rolnictwa. Jak wynika z raportu przygotowanego przez naszą Fundację , obowiązujący system trudno uznać za sprawiedliwy.

 

 

zobacz więcej

05.08.2014

Nie bądź obojętny, zmieniaj swoje otoczenie! „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją Energia dla Europy opracowała raport „Vademecum Aktywności Obywatelskiej". Wynika z niego, że Polacy zbyt rzadko angażują się w życie społeczne i polityczne swojej okolicy. Ponad 68 proc. osób dorosłych nie włącza się w działania grup społecznych o charakterze obywatelskim. Wskazuje na to niewielka liczba zarejestrowanych i realnie funkcjonujących organizacji pozarządowych, mała popularność wolontariatów czy niska frekwencja w wyborach samorządowych. Co istotne, widoczna jest zależność, że im wyższy szczebel samorządu, tym mniejszy poziom wiedzy nt. wyboru reprezentanta.

zobacz więcej

24.07.2014

Przemiany strukturalne rolnictwa w krajach UE. Wyzwania dla Polski

Z dniem 1 maja 2016 roku zakończy się okres obowiązywania przejściowych ograniczeń przy zakupie polskich gruntów rolnych przez nabywców z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie toczy się dyskusja, czy po tym okresie rzeczywiście nastąpi masowy wykup polskich gruntów rolnych przez cudzoziemców.

zobacz więcej

18.06.2014

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I - Raport

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (wersja pełna)

zobacz więcej

17.06.2014

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I - Synteza

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Rolnictwa i Wsi Polskiej Akademii Nauk, wdrożyła projekt badawczy, którego celem jest pomiar stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi. Efektem dwuletnich prac zespołu naukowców jest niniejszy raport: „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, który stanowi nie tylko swoistą fotografię zróżnicowania przestrzennego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich dla 2010 roku, lecz także może (i powinien) być podstawą dalszych pogłębionych badań.

zobacz więcej

Fundacja EFEWP zgłosiła swoje uwagi do kolejnej wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zdaniem przedstawicieli Fundacji, nowy PROW nie jest wystarczająco ukierunkowany na rozwój obszarów wiejskich, a niektóre z zaproponowanych działań mają wręcz charakter antyrozwojowy.

zobacz więcej

13.01.2014

„Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich”

Impulsem do powstania raportu  pt. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich” jest popularyzacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mogą stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich.

zobacz więcej

13.12.2013

„Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich”

Niniejszy raport został przygotowany w celu określenia potencjalnych skutków, jakie dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich może przynieść wprowadzenie w Polsce wspólnej waluty euro.

zobacz więcej

26.09.2013

"Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw w Polsce"

Publikacja jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów, którzy w konsultacjach z rolnikami oraz przedstawicielami zakładów ubezpieczeniowych, wypracowali pewne rozwiązania, które mogłyby zostać wdrożone w systemie krajowym. Owe rozwiązania mają służyć poprawie systemu ubezpieczeń upraw oraz pozwalają na wykorzystanie instrumentów zarządzania ryzykiem, jakie przewidziane zostały w nowym rozporządzeniu dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich.

zobacz więcej

28.08.2013

Uwagi Fundacji EFRWP do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W odpowiedzi na zaproponowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przygotowała uwagi do w/w dokumentu.

zobacz więcej

20.08.2013

„Rozwój czy biurokracja? Ocena sposobu wdrażania PROW 2007-2013”

Raport po raz pierwszy został zaprezentowany na konferencji „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy", która odbyła się w dniu 16 marca 2013 roku w Jasionce k. Rzeszowa. Publikacja stanowi próbę oceny poszczególnych działań PROW, przede wszystkim pod kątem ich zasadności w kontekście potrzeb polskiej wsi i polskiego rolnictwa.

zobacz więcej

01.08.2013

„Koncepcja reformy systemu ubezpieczeń społecznych”

W niniejszym raporcie przedstawiono  koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników. Obecny system ubezpieczeń dla rolników jest kosztowny, a także postrzegany jako niesprawiedliwy. Z drugiej jednak strony, jego nagła likwidacja oznaczałaby istotny wzrost obciążeń, zwłaszcza dla małych gospodarstw. EFRWP zaproponował innowacyjne rozwiązanie.

zobacz więcej

01.08.2012

Analiza „Bariera rośnie”

Raport  powstał w oparciu o wyniki egzaminu gimnazjalnego, opublikowane przez CKE. Jest uzupełnieniem raportu z 2010 r., pt. „Angielski – czyja szansa?”. Analiza potwierdza, że to język angielski może stanowić główną przeszkodę dla znacznej części młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych, czyli do kolejnego etapu edukacji.

zobacz więcej

01.08.2012

Raport „Wspólna Polityka Rolna 2013 roku – reforma na rozdrożu”

Raport zawiera propozycje modyfikacji reformy Wspólnej Polityki Rolnej, przedstawionej przez Komisję Europejską. Prezentowane w nim założenia wskazują m. in. na możliwość ujednolicenia stawek tzw. „geeningu” oraz ograniczenie średniej płatności podstawowej w UE do przedziału 80-120%. Ptzyjęcie tych zmian spowodowałoby zmniejszenie dysproporcji w poziomie płatności bezpośrednich dla rolników z różnych krajów unijnych.

zobacz więcej

01.08.2011

Raport „Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Raport przygotowany przez EFRWP we współpracy z Instytutem Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN oraz Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. Dotyczy kluczowych problemów w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich.

zobacz więcej

31.07.2011

Raport „Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny”

Raport zawiera wnioski dotyczące wpływu Sieci Ekologicznej „Natura 2000” na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i zagrożeń z tym związanych. Porusza także problem wyzwań, stojących przez samorządami lokalnymi, w związku z funkcjonowaniem na ich terenie sieci „Natura 2000”.

zobacz więcej

29.07.2011

Raport „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus”

Raport dowodzi, że priorytetem wszelkich reform wspólnej polityki rolnej (WPR) powinnobyć umieszczenie rolnika w centrum zainteresowania tej polityki oraz mieszkańcówobszarów wiejskich. Przedstawia także liczne postulaty, m.in racjonalizację wydatków z budżetu UE oraz potrzebę wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa europejskiego i obszarów wiejskich w UE. Raport został zaprezentowany w 2011 r. na konferencji w Jasionce.

zobacz więcej

Celem raportu jest pokazanie różnic w poziomie znajomości języka angielskiego pomiędzy gimnazjalistami z terenów wiejskich, a ich rówieśnikami z większych miast. Za podstawę analizy przyjęto wyniki egzaminów gimnazjalnych publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz badania i analizy własne Fundacji.

zobacz więcej