Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Raporty i analizy

Raporty i analizy

01.08.2011

Raport „Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”

Raport przygotowany przez EFRWP we współpracy z Instytutem Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN oraz Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. Dotyczy kluczowych problemów w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich.

zobacz więcej

31.07.2011

Raport „Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny”

Raport zawiera wnioski dotyczące wpływu Sieci Ekologicznej „Natura 2000” na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i zagrożeń z tym związanych. Porusza także problem wyzwań, stojących przez samorządami lokalnymi, w związku z funkcjonowaniem na ich terenie sieci „Natura 2000”.

zobacz więcej

29.07.2011

Raport „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus”

Raport dowodzi, że priorytetem wszelkich reform wspólnej polityki rolnej (WPR) powinnobyć umieszczenie rolnika w centrum zainteresowania tej polityki oraz mieszkańcówobszarów wiejskich. Przedstawia także liczne postulaty, m.in racjonalizację wydatków z budżetu UE oraz potrzebę wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa europejskiego i obszarów wiejskich w UE. Raport został zaprezentowany w 2011 r. na konferencji w Jasionce.

zobacz więcej