Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Raporty i analizy

Raporty i analizy

01.08.2012

Analiza „Bariera rośnie”

Raport  powstał w oparciu o wyniki egzaminu gimnazjalnego, opublikowane przez CKE. Jest uzupełnieniem raportu z 2010 r., pt. „Angielski – czyja szansa?”. Analiza potwierdza, że to język angielski może stanowić główną przeszkodę dla znacznej części młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych, czyli do kolejnego etapu edukacji.

zobacz więcej

01.08.2012

Raport „Wspólna Polityka Rolna 2013 roku – reforma na rozdrożu”

Raport zawiera propozycje modyfikacji reformy Wspólnej Polityki Rolnej, przedstawionej przez Komisję Europejską. Prezentowane w nim założenia wskazują m. in. na możliwość ujednolicenia stawek tzw. „geeningu” oraz ograniczenie średniej płatności podstawowej w UE do przedziału 80-120%. Ptzyjęcie tych zmian spowodowałoby zmniejszenie dysproporcji w poziomie płatności bezpośrednich dla rolników z różnych krajów unijnych.

zobacz więcej