Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Raporty i analizy

Raporty i analizy

13.12.2013

„Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich”

Niniejszy raport został przygotowany w celu określenia potencjalnych skutków, jakie dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich może przynieść wprowadzenie w Polsce wspólnej waluty euro.

zobacz więcej

26.09.2013

"Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw w Polsce"

Publikacja jest efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów, którzy w konsultacjach z rolnikami oraz przedstawicielami zakładów ubezpieczeniowych, wypracowali pewne rozwiązania, które mogłyby zostać wdrożone w systemie krajowym. Owe rozwiązania mają służyć poprawie systemu ubezpieczeń upraw oraz pozwalają na wykorzystanie instrumentów zarządzania ryzykiem, jakie przewidziane zostały w nowym rozporządzeniu dotyczącym rozwoju obszarów wiejskich.

zobacz więcej

28.08.2013

Uwagi Fundacji EFRWP do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W odpowiedzi na zaproponowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przygotowała uwagi do w/w dokumentu.

zobacz więcej

20.08.2013

„Rozwój czy biurokracja? Ocena sposobu wdrażania PROW 2007-2013”

Raport po raz pierwszy został zaprezentowany na konferencji „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy", która odbyła się w dniu 16 marca 2013 roku w Jasionce k. Rzeszowa. Publikacja stanowi próbę oceny poszczególnych działań PROW, przede wszystkim pod kątem ich zasadności w kontekście potrzeb polskiej wsi i polskiego rolnictwa.

zobacz więcej

01.08.2013

„Koncepcja reformy systemu ubezpieczeń społecznych”

W niniejszym raporcie przedstawiono  koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników. Obecny system ubezpieczeń dla rolników jest kosztowny, a także postrzegany jako niesprawiedliwy. Z drugiej jednak strony, jego nagła likwidacja oznaczałaby istotny wzrost obciążeń, zwłaszcza dla małych gospodarstw. EFRWP zaproponował innowacyjne rozwiązanie.

zobacz więcej