Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Raporty i analizy

Raporty i analizy

Fundacja EFRWP przedstawia uwagi o propozycjach zmian przepisów regulujących rynek ziemi rolniczej. Odnoszą się one w szczególności do propozycji poselskich dotyczących ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, regulującej rynek ziemi rolniczej w Polsce. Proponowane rozwiązania budzą jednak wątpliwości i skłaniają do sformułowania krytycznych uwag.

 

zobacz więcej

03.11.2014

„Aktywność wyborcza polskiej wsi" - kto chodzi na wybory?

Udział w wyborach często pojmowany jest w kategorii obowiązku obywatelskiego. Jednak  możliwość oddania głosu na swoich kandydatów, to przede wszystkim niedoceniony przywilej. Właśnie poprzez głosowanie, zapewniamy sobie bezpośredni wpływ na kształtowanie społecznej, politycznej i ekonomicznej rzeczywistości naszego kraju. Jak wynika z najnowszego opracowania Fundacji EFRWP „Aktywność wyborcza polskiej wsi. Przeszłość kształtuje teraźniejszość", nie wszyscy z tego prawa korzystają. Do urn częściej chodzą bogatsi, lepiej wykształceni i usytuowani materialnie obywatele. Jak  aktywność wyborcza przedstawia się na polskiej wsi?

 

 

zobacz więcej

27.10.2014

Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich UE

W dobie kryzysu w strefie euro, konfliktów zbrojnych na Wschodzie oraz narastających tendencji odśrodkowych w państwach członkowskich UE - coraz częściej pojawiają się opinie, że Unia stoi na rozdrożu. Towarzyszą im wątpliwości co do tempa i kierunku, w jakim rozwija się Unia. Czy rozbieżne interesy państw-liderów mogą skutkować destabilizacją europejskiego ładu? Raport „Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej" ukazuje, jaki wpływ na kształt Wspólnoty miała, ma i jaki może mieć Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

 

 

zobacz więcej

24.09.2014

Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce

Podatek rolny jest jednym z nielicznych podatków, który w prawie niezmienionej postaci funkcjonuje od 1985 roku. Jego konstrukcja, oparta na cenie żyta, nie jest przystosowana do realiów współczesnego rolnictwa. Jak wynika z raportu przygotowanego przez naszą Fundację , obowiązujący system trudno uznać za sprawiedliwy.

 

 

zobacz więcej

05.08.2014

Nie bądź obojętny, zmieniaj swoje otoczenie! „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Fundacją Energia dla Europy opracowała raport „Vademecum Aktywności Obywatelskiej". Wynika z niego, że Polacy zbyt rzadko angażują się w życie społeczne i polityczne swojej okolicy. Ponad 68 proc. osób dorosłych nie włącza się w działania grup społecznych o charakterze obywatelskim. Wskazuje na to niewielka liczba zarejestrowanych i realnie funkcjonujących organizacji pozarządowych, mała popularność wolontariatów czy niska frekwencja w wyborach samorządowych. Co istotne, widoczna jest zależność, że im wyższy szczebel samorządu, tym mniejszy poziom wiedzy nt. wyboru reprezentanta.

zobacz więcej

24.07.2014

Przemiany strukturalne rolnictwa w krajach UE. Wyzwania dla Polski

Z dniem 1 maja 2016 roku zakończy się okres obowiązywania przejściowych ograniczeń przy zakupie polskich gruntów rolnych przez nabywców z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie toczy się dyskusja, czy po tym okresie rzeczywiście nastąpi masowy wykup polskich gruntów rolnych przez cudzoziemców.

zobacz więcej

17.06.2014

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I - Synteza

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Rozwoju Rolnictwa i Wsi Polskiej Akademii Nauk, wdrożyła projekt badawczy, którego celem jest pomiar stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi. Efektem dwuletnich prac zespołu naukowców jest niniejszy raport: „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, który stanowi nie tylko swoistą fotografię zróżnicowania przestrzennego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich dla 2010 roku, lecz także może (i powinien) być podstawą dalszych pogłębionych badań.

zobacz więcej

Fundacja EFEWP zgłosiła swoje uwagi do kolejnej wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zdaniem przedstawicieli Fundacji, nowy PROW nie jest wystarczająco ukierunkowany na rozwój obszarów wiejskich, a niektóre z zaproponowanych działań mają wręcz charakter antyrozwojowy.

zobacz więcej

13.01.2014

„Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich”

Impulsem do powstania raportu  pt. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich” jest popularyzacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mogą stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich.

zobacz więcej