Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Raporty i analizy

Raporty i analizy

07.10.2015

Stan zdrowia ludności wiejskiej w Polsce

Dwukrotnie niższa liczba aptek i punktów aptecznych, dużo częstsze rezygnacje z wizyt lekarskich z powodów finansowych, znacząco mniejsza liczba porad lekarskich i utrudniony dostęp do infrastruktury służby zdrowia na terenach wiejskich - to tylko część wniosków płynących z najnowszego raportu naszej Fundacji pt. „Stan zdrowia ludności wiejskiej”.

zobacz więcej

14.05.2015

Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników  funkcjonuje praktycznie w niezmienionym stanie już  od 25 lat. Największe kontrowersje budzi emerytalno-rentowa część systemu,  finansowana głównie ze środków publicznych. Wielu upatruje w tym mechanizmie przejawów nierówności społecznej. Propozycję reformy KRUS-u prezentujemy w najnowszym raporcie.

zobacz więcej

17.04.2015

U(nie)zależnienie energetyczne Polski – gaz, ropa, atom, importowana biomasa…

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są w 54% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu. Według prognoz Komisji Europejskiej do 2030 roku to uzależnienie, może sięgnąć nawet 70%. Dziś aż 40% gazu potrzebnego do zaspokojenia potrzeb państw unijnych, pochodzi z Rosji, która w każdej chwili może przykręcić tzw. "kurek". Na tle innych państw europejskich (zwłaszcza starych członków Unii), Polska wydaje się być krajem zupełnie bezbronnym i uzależnionym jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Prawie 80% gazu ziemnego i aż 90% ropy naftowej sprowadzamy z Rosji.

zobacz więcej