Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Fundacja Władze fundacji

Władze fundacji

Skład Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

Krzysztof Podhajski – Prezes Zarządu

 

Jerzy Indra – Członek Zarządu

 

Ewa Balazs - Członek Zarządu

 

Paweł Wojcieszak - Członek Zarządu

 

Sylwia Iwańczuk - Członek Zarządu

 

 

Skład Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

 

prof. dr hab. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady

 

prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

 

prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz

 

dr hab. Aleksander Hall

 

dr Stanisław Kluza

 

prof. dr hab. Marek Kłodziński

 

Ireneusz Niewiarowski

 

prof. dr hab. Witold Orłowski

 

prof. dr hab. Walenty Poczta

 

prof. dr hab. Marek Belka

 

Zobacz także