Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Żalno

Żalno, Inicjatywa „Przywrócenie świetności historycznego kopczyka widokowego i zagospodarowanie terenu zieleni wokół niego"

 

HISTORIA

 

Żalno to duża wieś przy szosie Tuchola-Chojnice o bogatej historii, która może poszczycić śladami osadnictwa jeszcze z okresów średniowiecza (XI wiek). Miejscowość przez V wieków, aż do II Wojny Światowej, była własnością rycerskiego rodu Żalińskich. Znajduje się w niej dwór z 1570 roku, zabudowania dworskie z XVI i XVII wieku oraz pozostałości przydworskiego parku ze śladami podziałów geometrycznych, dawnym kopcem widokowym, urokliwymi altanami drzewnymi oraz okazami pomnikowymi. Na terenie parku występuje jesion wyniosły, kasztanowiec biały o obwodzie 430 cm, średniowierzchołkowa lipa drobnolistna, imponujących rozmiarów dwa dęby szypułkowe oraz cztery wiązy szypułkowe oraz aleje lipowa, grabowa i bukowa.

 

OPIS INICJATYWY

 

W skutek działalności człowieka teren ten jest obecnie silnie zanieczyszczony i zdegradowany, kopczyk został częściowo zniszczony, odsłonięte zostały korzenie drzew oraz uśnięto część krzaków. Celem inicjatywy jest odtworzenie kopczyka oraz okolicznych terenów i przeznaczenie ich na park wypoczynkowo-rekreacyjny.

 

KTO?

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno.

 

Stowarzyszenie powstało w 2007 roku i prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obowiązków, obyczajów i dóbr kultury. W ramach swoich akcji działa także na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku oraz zwiększenia udziału młodych ludzi oraz samotnych i niepełnosprawnych w życiu publicznym.

 

Inicjatywy stowarzyszenia:

 

  • „Tęczowy zakątek" - miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców (siłownia plenerowa, ogród pokazowy oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w Żalnie). Środki na te inwestycje stowarzyszenie pozyskało ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013., a przy realizacji inicjatywy brali udział członkowie stowarzyszenia jak i niezrzeszeni mieszkańcy Żalna.
  • „Wioska kwiatowa" - miejsce, w którym można nauczyć się robić kwiaty z różnych materiałów, przygotować kwiatowe olejki do kąpieli, wziąć udział w „Kwiatowych podchodach", w queście „Na kwiatowym szlaku w Żalnie", w grze terenowej "Obudzić księżniczkę Różyczkę", zagrać w kwiatowe domino, kwiatowe memory i wziąć udział w różnych grach plenerowych. Inicjatywa jest prowadzona przez stowarzyszenie od 2013 roku w ramach działalności statutowej.
  • Stowarzyszenie jest opiekunem dziecięcej grupy cyrkowej „Iskierki" działającej w Żalnie od 7 lat.

 

Stowarzyszenie angażuje się w prace społeczne na rzecz swojej wsi i jej upiększenie, m.in. poprzez sadzenie i pielęgnację kwiatów w miejscach użyteczności publicznej, wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

 

 

GDZIE?

 

Żalno, Gmina Kęsowo, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także