Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Zawada

CO?

 

Założeniem inicjatywy „Ścieżka rowerowo-edukacyjna „Zawada – wieś królewska” jest wykonanie ścieżki rowerowo-edukacyjnej na odcinku od centrum miejscowości Zawada do mostku nad przepływającą nieopodal rzeką Wartą. Projekt łączy troskę o bezpieczeństwo mieszkańców (zapewnienie możliwości bezpiecznego przemieszczania pieszych i rowerzystów pomiędzy Zawadą a rzeką Wartą, elektrownią wodną i zbiornikiem wodnym Koła Wędkarskiego) z walorami edukacyjnymi (propagowanie historycznego dziedzictwa Zawady jako „wsi królewskiej”). Zakres zaplanowanych do przeprowadzenia prac obejmuje: korytowanie 50 m ścieżki, zakup i ułożenie obrzeży chodnikowych, zakupienie i wyrównanie podłoża i tłucznia, zakup i montaż trzech ławek i trzech koszy na śmieci, zakup i montaż czterech tablic informacyjnych oraz nasadzenie zieleni wysokiej.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie „Jedność w działaniu".

 


GDZIE?

 

Zawada, gm. Kłomnice, woj. śląskie

 

 

KIEDY?

 

III kwartał 2016 - I kwartał 2017

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Ostatnie zadanie - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Teraz można już korzystać ze ścieżki.

 

Ścieżka ma jednak nie tylko funkcję rekreakcyjną, ale także edukacyjną. Wzdłuż niej zamontowane zostały tablice, z których można się dowiedzieć o historii wsi Zawada (jakby nie było wsi królewskiej).

 

Przywieziono kosze oraz ławki ogrodowe. Doskonale się prezentują. Posadzono też drzewa.

 

Prace ruszyły pełną parą. Z uwagi na złe warunki terenowe (tereny podmokłe) koniecznym stało się wykonanie głębszego korytowania ścieżki.

 

Obrzeża trwanikowe oraz tłuczeń do wypelnienia ścieżki zakupione. Lada chwila ruszą prace.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania